WADO RYU TECHNIEKEN

Een geheugensteuntje voor onze leden om thuis te oefenen

Karate Black Belt